Ceník a servisní podmínky

Ceník služeb

Aktuální čekací doba / lhůta na servis zařízení:

Z DŮVODU DOVOLENÉ HLAVNÍHO SERVISNÍHO TECHNIKA JE PŘÍJEM ZAKÁZEK OMEZENÝ. INFORMUJTE SE NA TEL. 478 478 378


Poslední aktualizace 14.2.2023

Oprava mobilních telefonů, tabletů - výměna baterií, displejů, nabíjecích konektorů: 2 - 5 pracovních dnů

Oprava mobilních telefonů, tabletů - nezapne se, restartuje se, nefunguje zvuk, signál, a další závady: 5 - 14 pracovních dnů

Oprava počítačů, notebooků - přeinstalace operačního systému, výměna HDD / SSD, výměna baterie, displeje: 2 - 5 pracovních dnů 

Oprava počítačů, notebooků - nezapne se, vypíná se, nenabíjí a další závady: 5 - 14 pracovních dnů

Oprava kávovarů -  10 - 20 pracovních dnů

Oprava autorádií, koloběžek, robotických vysavačů a další elektroniky s jakoukoliv závadou: 14 - 30 pracovních dnů

OPRAVY "NA POČKÁNÍ" MOMENTÁLNĚ NEPŘIJÍMÁME. VEŠKERÉ OPRAVY SE ŘÍDÍ VÝŠE UVEDENÝMI TERMÍNY. JEDNÁ SE POUZE O ODHAD, SKUTEČNÁ DOBA OPRAVY SE MŮŽE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍ ZÁVADĚ A DOSTUPNOSTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Administrativní úkony

Diagnostika zařízení

Poplatek za diagnostiku účtujeme v případě neschválení opravy zákazníkem, nedostupnosti náhradních dílů či jiné překážce bránící opravení zařízení. 

300 Kč

Zpracování servisní zprávy pro pojišťovny

Servisní zpráva obsahuje kalkulaci opravy a popis zjištěné závady, zhodnocení rentability opravy a odhadovaný termín dokončení opravy.

500 Kč

Konzultace a individuální poradenství 

Rádi vám pomůžeme s nastavením vašeho zařízení, vysvětlením funkcí, přesunem a zálohováním dat a dalšími individuálními požadavky. Cena je uvedena za každou čtvrt hodinu strávenou při poskytování služby.

300 Kč

Servisní služby

Přeinstalace OS Windows

Cena za přeinstalaci operačního systému nezahrnuje licenci OS, přesun či zálohování dat a instalaci vlastních programů. Tyto služby jsou poskytovány jako dodatečné volitelné možnosti za případný další poplatek.

Služba zahrnuje kompletní instalaci operačního systému Windows 10/11 nebo jiného operačního systému včetně instalace potřebných ovladačů a dalšího software pro správnou funkci vašeho zařízení.

600 Kč

Odblokování mobilních telefonů a tabletů

Služba zahrnuje odblokování zařízení v případech zapomenutého přihlášení (zapomenutý Google účet, FRP, Xiaomi účet), uvedení zařízení do továrního nastavení a kontrolu funkčnosti zařízení. Zařízení Apple se zapomenutým iCloud účten odblokovat nelze. 

700 Kč

Čištění notebooků / PC / GPU / Herních konzolí od prachu, přepastování

Služba zahrnuje demontáž zařízení, kompletní vyčištění chlazení od prachu a dalších nečistot, výměnu teplovodivé pasty a thermalpadů, kontrolu správné funkčnosti zařízení a provedení zátěžového testu. Cena služby se odvíjí od množství použitého materiálu, jako jsou thermalpady a teplovodivá pasta.

od 800Kč

Výměna baterie (PC, NTB, tablety)

Částka za výměnu baterie se odvíjí od ceny nové baterie a náročnosti servisního úkonu. Podle zákona je záruka na kapacitu nové baterie 6 měsíců. Přesnou cenu za výměnu baterie vám sdělíme na základě uvedení konkrétního modelu zařízení.

od 800 Kč

Výměna displejů (Mobilní telefony, tablety, notebooky)

Částka za výměnu displeje je závislá na ceně náhradního dílu a náročnosti samotné výměny. U některých výrobců může být telefon po výměně displeje označen jako opravený, což může omezit některé funkce nebo hlásit historii oprav. Tyto omezení se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu a výrobci zařízení. Před provedením výměny displeje vám rádi poskytneme další informace ohledně možných omezení nebo důsledků pro vaše zařízení.

od 1000 Kč

Výměna konektorů (nabíjení, HDMI a jiné)

Cena opravy závisí na ceně náhradního dílu a složitosti samotného servisního úkonu. Každá výměna je individuální a její cena bude zohledňovat specifické potřeby vašeho zařízení a požadavky na opravu.

od 600 Kč

Oprava základních desek

Služba se odvíjí od náročnosti opravy a ceny potřebných náhradních dílů. Cenová nabídka bude zohledňovat specifické požadavky vašeho zařízení a rozsah práce potřebné k jeho opravě.

od 1000 Kč

Oprava kávovarů

Vzhledem k rozmanitosti a individuálním potřebám každé opravy není možné stanovit přesnou cenu bez předchozí diagnostiky. Proto uvádíme průměrnou nejnižší částku za opravu, která se může lišit podle konkrétního stavu zařízení a rozsahu práce potřebné k jeho opravě. Na základě diagnostiky vám poté rádi poskytneme konkrétní cenovou nabídku.

od 2000 Kč

Jiné servisní úkony

Předběžnou cenu opravy vždy sdělíme před zahájením servisních prací. Pro orientaci uvádíme hodinovou sazbu za servisní služby, která nezahrnuje materiál a náhradní díly potřebné k provedení opravy. Účtujeme každou započatou půlhodinu práce. Takto vám můžeme poskytnout představu o cenovém rozpětí servisních prací.

1200 Kč / hod


Obchodní a servisní podmínky

Poskytovatelem a prodávajícím je společnost PECOM Solutions s. r. o. IČ: 09446443 se sídlem Ctiborova 1194, 43001 Chomutov, dále jen "prodávající" nebo "poskytovatel".
 • Prodávající poskytne kupujícímu servisní službu po předešlé dohodě. Obchodní podmínky a jejich plné znění jsou k nalezení na internetových stránkách poskytovatele www.servis-chomutov.cz. Rovněž jsou tyto podmínky k nahlédnutí v provozovně poskytovatele.
 • Obchodní podmínky poskytovatele jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále jen "Smlouvy") mezi kupujícím a prodávajícím, uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 • Smlouva je uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení prodávajícího k provedení servisního zásahu. Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby.
 • V případě, že je zařízení předáno osobně k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky a je s nimi obeznámen.
 • Servis neručí v žádném případě za data uložená v zákazníkově zařízení.
 • Servis provede odstranění závady zařízení tak, jak byly zákazníkem závady udány do popisu. Případně bude servis zákazníka kontaktovat.
 • Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě při vyzvednutí.
 • Servis neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou instalací nekompatibilních hardwarových komponentů či produktů, hardwarů či softwarů včetně operačních systémů provozovaných zákazníkem do zařízení či stroje předávaného k provedení servisní služby a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.

· Servis neposkytuje výměny náhradních dílů poskytnuté zákazníkem.

 • Nepodaří-li se servisu provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku) dle ceníku servisu.
 • Diagnostika závady bude zákazníkovi účtována pouze v případě, že po přijetí přístroje do opravy zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního úkonu nebo je-li přístroj neopravitelný. Dále může být účtován zákazníkovi servisní poplatek (diagnostika) dle ceníku za vrácení přístroje bez provedení opravy nebo je-li přístroj neopravitelný při využití služeb poskytovatele na odběrných místech společnosti. O diagnostiku mobilních telefonů zdarma se jedná pouze v případech, není-li hledání závady komplikované a časově náročné. Jedná-li se o diagnostiku po těžkém poškození přístroje s nejednoznačnou závadou, v tomto případě muže být zákazníkovi naúčtována cena za diagnostiku dle ceníku. Stejně tak, jde-li o diagnostiku závady na zařízení, které je po kontaktu s kapalinou a diagnostika je kvůli oxidaci uvnitř mobilního telefonu složitá, muže být zákazníkovi naúčtována cena této diagnostiky dle ceníku.
 • Na provedený servisní úkon poskytuje servis záruku 24 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly poskytuje záruku 24 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Projeví-li se během této doby na zákazníkově zařízení jiná závada, než jaká byla servisem odstraňována, servis nenese odpovědnost za její odstranění. Dále nebude uznána reklamace přístroje, který ponese znatelné známky po oxidaci kapalinou, či přístroj byl do opravy s touto diagnostikou přijat. Pokud reklamovaný přístroj ponese známky po zásahu jiného servisu než servisu poskytovatele, zákazník s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah, a to v plném rozsahu.
 • V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada zapříčiněna znečištěním vnitřních částí přístroje, mechanickým poškozením, či používáním v nesouladu s návodem výrobce, záruka nebude v tomto případě uplatnitelná. Dále zákazník nese veškeré náklady na opravu. Servis má právo, dle 11. odstavce Obecných servisních podmínek, účtovat tento úkon jako diagnostiku závady.
 • Záruční doba na baterie je 24 měsíců, jako na ostatní náhradní díly. Tato záruka se však nevztahuje na "živostnost" baterie, tudíž na pokles kapacity, která je způsobena běžným používáním. Záruka na živostnost baterie je 6 měsíců.
 • Zákazník souhlasí, pro případy nedostatku náhradních dílů, s prodloužením předpokládaného termínu opravy.
 • Zákazník byl obeznámen a bere na vědomí, že u některých druhů oprav či v případě objednání dražšího náhradního dílu, může servis požadovat složení zálohy. Záloha je vratná pouze v případě řádného stornování objednávky do 24 h od objednání, a to telefonicky nebo e-mailem.
 • Zákazník souhlasí s prodloužením doby opravy v případě složitějších zásahů do vnitřních částí přístroje jako jsou zásahy pájením základní desky, hardwarové výměny dílů a jiné komplikované druhy servisních zásahů.
 • Zákazník bere na vědomí, že servis neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.
 • Servis se zavazuje ekologicky zlikvidovat původní vadné díly ze servisní zakázky bez pozdější náhrady. Pokud je zákazník požaduje vrátit, servis mu je vydá při výdeji opravené zakázky. Při případném uvedení zakázky do původního stavu si servis vyhrazuje právo nahradit původní díl adekvátní náhradou, aby byl stav přístroje ve stavu, v jakém jej zákazník přinesl.
 • Po dobu opravy může servis poskytnout na žádost zákazníka náhradní přístroj zdarma, včetně redukce na sim kartu. Zákazník, kterému byl zapůjčen náhradní telefon po dobu opravy jeho přístroje, nesmí na zapůjčeném telefonu provádět jakékoli úpravy technické, softwarové či jiné. V případě ztráty, odcizení či poškození bude po zákazníkovi požadována náhrada za vzniklou škodu. V tomto případě má servis nárok na finanční náhradu ve výši plné pořizovací ceny daného modelu přístroje. V případě ztráty nebo poškození příslušenství k zapůjčenému telefonu je zákazník povinen zajistit jejich náhradu, pouze však originální příslušenství výrobce, případně uhradit vzniklou škodu servisu. Servis má právo odmítnout zájemce o zapůjčení náhradního telefonu dle vlastního uvážení. Změna podmínek vyhrazena.
 • Po aplikaci voděodolných prvků bude přístroj preventivně chráněn proti polití a prachu. Tato odolnost není trvalá a může se v důsledku běžného opotřebení postupem času snížit. Poškození přístroje tekutinou není kryté zárukou.
 • Servis si vyhrazuje právo odmítnout opravu přístroje v případě, že nebude možné jej před/v průběhu či po opravě otestovat. Zákazník bere na vědomí, že pokud nepředá kód/gesto k otestování, nedeaktivuje ochranu nebo neuvede přístroj do továrního nastavení, nebude ze strany servisu oprava či výměna provedena a přístroj bude zákazníkovi vrácen bez opravy.
 • Zákazník bere na vědomí, že při nákupu jakéhokoli druhu příslušenství v rámci kamenných poboček prodejce, nelze zpětně odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu a požadovat vrácení peněz, jelikož poskytovatel není internetovým prodejcem.
 • Zákazník má možnost si na prodejně před zakoupením zboží zkontrolovat a vyzkoušet.
 • V případě nespokojenosti bude zboží vyměněno za jiný kus ve stejné ceně nebo v ceně vyšší, kterou zákazník posléze doplatí. Nárok na vrácení peněz z prodeje vzniká automaticky při třetí uznané reklamaci.
 • Objednatel bere na vědomí, že oprava poškozených zobrazovacích panelů/displejů, základních desek a komponent zařízení se závadou jednotlivých funkcí/funkčních celků je velmi technicky náročný a mnohdy nevratný proces a že oprava nemusí být úspěšně provedena a zařízení se může během realizace Smlouvy, servisního úkonu stát neopravitelné / znefunkčněné. Tudíž zhotovitel za takovéto poškození nemůže nést odpovědnost, jelikož k poškození zařízení došlo vlivem nepoužívání zařízení v souladu s návodem od výrobce, tedy vznikem závady ze strany zákazníka (případně skrytá výrobní vada v zařízení od výrobce).
 • Objednatel bere na vědomí, že u oprav WiFi signálu může být základní deska poškozena natolik (zkrat pod čipem zapříčinil přitavení čipu k základní desce) , že oprava nemusí být úspěšně provedena. V takovém případě je možné, že nebude funkční "Bluetooth", jelikož je součástí společného čipu. Tento defekt vznikl již při poškození WiFi, tudíž zhotovitel za takovéto poškození nemůže nést odpovědnost.
 • Zhotovitel ručí za vyměněné díly a opravu na základní desce. Pokud se přístroj opraví po dohodě se zákazníkem, drží servis záruku na tuto provedenou práci 24 měsíců. Je však možné, že přístroj může mít i skryté vady, za které servis nebere odpovědnost, a tudíž nevzniká nárok na případnou reklamaci možných skrytých vad. Servis při zásahu do obvodů základních desek nenese zodpovědnost za data uložené v přístroji.
 • Klient bere na vědomí, že u oprav základních desek "na součástku", které vyžadují zásah do originálních dílů nelze předem garantovat úspěšnost a přesný termín opravy.
 • Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.
 • Při využití služby Svoz zakázek zdarma z celé ČR, servis neodpovídá za technický stav přístroje po dobu expedice kurýrní službou. Přístroje zákazníků jsou vždy otevírány a jejich stav posuzován při převzetí do servisu pod kamerovým záznamem. Servis nenese odpovědnost za jiné závady, než uvedené závady zákazníkem v objednávkovém formuláři na webu Servis-Chomutov.cz. Při zjištění jiné než uvedené závady a technického stavu přístroje servis neprodleně kontaktuje zákazníka.
 • Nevyzvedne-li si, nepřevezme od dopravce nebo odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle rozpisu prací, faktury, Smlouvy či jiného ujednání, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 1309 NOZ využít zadržovací (retenční) právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá, skladovací náklady aj.
 • Po třech měsících od nevyzvednutí/neuhrazení ceny servisního úkonu si zhotovitel vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou/skladováním zařízení, bez nároku objednatele na náhradu škody. Je-li zhotoviteli známa adresa/email/telefonní číslo objednatele a jde-li o věc jejíž cena přesahuje 3000 Kč, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět (dopis, email, sms, volání) a poskytnout mu týdenní lhůtu k vyzvednutí věci.
 • Skladovné je účtováno takto: 1) 14-30tý den od výzvy k vyzvednutí zakázky, realizované formou sms, telefonátu, emailu apod. je cena skladovného stanovena na 250,- CZK, 2) od 2-3 měsíců je fixní sazba za skladování nevyzvednutého zařízení 500,- CZK, 3) od prvního dne po uplynutí 3 měsíční lhůty je skladovné ve výši 30,- CZK za každý započatý den. Zhotovitel je oprávněn zařízení prodat nebo jinak využít za účelem uspokojení svých nákladů a nároků.